Home / Business / Agriculture

Report Abuse | Email this Ad    Bookmark and Share Share
Post# A470484

Raiejäätmete ost | Metsa ABC (Harju maakond, Estonia, Other Countries)

MetsaAbC on metsa ülestöötamise ja metsa kokkuostmise ettevõte, mille meeskonnal on üle kahe aastakümne kogemus kohalikul metsaturul. Nende metsa majandamiseks pakutavate erinevate teenuste hulka kuulub puiduhakke ostmine virnastatud võsa kujul või raiejäätmete ostmine. Nad ostavad või ostavad ka võsastunud rohtu ja haritavat maad või võsastunud raielanke, mis võiksid olla kasulikud hakkepuidu tootmiseks. Samuti müüvad nad metsamajandamise käigus langetatava puidukogumise ja toodavad laotud võsast või raiejäätmetest hakkpuitu. Ümmarguse ja hakitud metsa hind otsustatakse juba enne raietööde tegemist ja tööd tehakse kindlaksmääratud hinna põhjal. Kuna nad on metsateenuste heaks töötades metsaturust alati teadlikud, soovitavad nad metsaomanikele ka metsa müümiseks sobivat aega. Lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti: https://metsaabc.ee/ »It is ok to contact this poster with commercial interests.

Bookmark and Share Share
16 hits


Contact this User: 
 
Your email: *
Message: *
Attachment:
The following file types are not allowed: exe, com, bat, vbs, js, jar, scr, pif
Maximum file size: 200KB
Security Code: *
Enter the code shown above into this textbox