Home / Business / Agriculture

Report Abuse | Email this Ad    Bookmark and Share Share
Post# A468931

Raiejäätmete müük | Metsa ABC (Harju maakond, Estonia, Other Countries)

MetsaABC pakub metsaomanikele professionaalseid metsateenuseid, mis hõlmavad metsa majandamist, metsa ülestöötamist, kasvava metsa, põõsaste, hakkepuidu ostmist ja metsakinnistute ostmist. Raiejäätmete müügi hinnad otsustatakse enne müüki ning alles siis müüakse hakkepuit ja osutatakse vajalikke teenuseid. Metsal on oma meeskond, mis töötab kõigil raiejäätmete ja virnastatud võsa müügi eesmärkidel. Kuna tegemist on usaldusväärse metsaettevõttega, hoiavad nad metsaomanike andmeid privaatselt. MetsaABC spetsialistid soovivad alati soovitada nõu ja jõudu metsaga seotud teenuste osutamiseks. Metsateatis on ametlik dokument, mis tuleb esitada Keskkonnaametile, kui metsaomanik soovib metsakinnistul raietöid teha. Metsateatise saab esitada metsaregistris, saab saata elektrooniliselt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud metsateatise Keskkonnaameti e-postile, esitada isiklikult Keskkonnaameti kontoris või posti teel Environmetali juhatuse kontorisse.Lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti: https://metsaabc.ee/ »It is ok to contact this poster with commercial interests.

Bookmark and Share Share
19 hits


Contact this User: 
 
Your email: *
Message: *
Attachment:
The following file types are not allowed: exe, com, bat, vbs, js, jar, scr, pif
Maximum file size: 200KB
Security Code: *
Enter the code shown above into this textbox